Jezero je nastalo iskopom peska sa reljefnim dnom, što znači da postoje mnogobrojne varijacije dna, pa se tako dubina jezera kreće od 1.5 do 8 metara.
Pokriva površinu od 3,3 hektara, sa prosečnom dubinom od 4,5m.
Jezero se snabdeva vodom iz podzemnih izvora, pa tako vodostaj u zavisnosti od doba godine varira u proseku 80cm.
Analize vode su pokazale da je izuzetnog kvaliteta, što pogoduje svim ribljim vrstama, a samim tim i izuzetnoj borbenosti ribe.
Na jezeru postoji 14 uređenih pozicija za pecanje sa 3 strane jezera koje razdvaja sajla.
Jezero je otvoreno 30. aprila 2011. godine i od tada su vršena mnoga poribljavanje kvalitetnim vrstama riba, pa tako danas jezero poseduje veliki broj kapitalnih primeraka šarana i amura, kao i smuđa, štuke, bandara, soma, tostolobika i babuške.
Ribolov na jezeru obavlja se po principu "Uhvati i pusti" ("Catch & Release"), pa se svi uhvaćeni primerci vraćaju u vodu.