Za ovu sezonu od novina je to da je mesto broj 2 prošireno i sam prilaz mestu broj 1 i 2, bandere sa rasvetom će biti i sa druge strane, od mesta broj 9 do mesta broj 14, toaleti i restoranski deo se renoviraju, a pojedina mesta gde nije bilo dovoljno hladovine dobila su novo drveće.
Samim tim ugođaj na jezeru će biti daleko lepši i prijatniji.